Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 545

Data publikacji:
2019-04-01 10:43:15

Przedmiot: Przetarg na sprzedaż środków trwałych

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                Stopnica, dnia 2019-04-01

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot: Przetarg na sprzedaż środków trwałych

NAZWA  I  ADRES  SPRZEDAJĄCEGO:

Gmina Stopnica

28-130 Stopnica,  ul. Tadeusza Kościuszki 2,  województwo świętokrzyskie

tel.  41 3779 800, faks  41 3779 606,  e-mail : przetargi@stopnica.pl

1.      PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

1. Samochód osobowy - WAZ  LADA 2103 1500  nr rej KJB4857, rok produkcji 1979  -  912,66 zł

2. Przetrząsarka konna – 172,20 zł

3. Radło konne – 36,90 zł

4. Pług konny – 41,82 zł

5. Siewnik polowy ciągany – 172,20 zł

6. Waga towarowa – 123,00 zł

Oferenci mogą składać oferty częściowe na zakup jednego, kilku bądź wszystkich spośród w/w środków trwałych.

Powyższe ceny są cenami wywoławczymi. Oferenci, którzy zamierzają nabyć którykolwiek z wymienionych środków trwałych, muszą zaoferować cenę nie niższą niż wskazana powyżej:

2.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie:

a.       pisemnej wg załączonego formularza, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, sekretariat pok. nr 10, I piętro, lub

b.      elektronicznej wg załączonego formularza  na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl

nie później niż do dnia 5 kwietnia 2019 roku do godziny 12:00.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, oferty które wpłynął muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

3.      WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

a.       Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najwyższą ceną brutto

b.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, e-maila lub poczty.

4.      WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Mirosław Siekierski-  tel. 41 3779 806.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik Nr 2 – Projekt Umowy


Załączone pliki
Sprzedaz_srodkow_trwalych.docxFormularz oferty i projekt umowy (Sprzedaz_srodkow_trwalych.docx - 20.539 KB)
Data publikacji: 2019-04-01 10:43:46 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 231
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2019-04-01 10:43:15
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2019-04-01 10:43:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu