Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 551

Data publikacji:
2019-06-14 13:53:08

Przedmiot: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu w Stopnicy

Treść przetargu:

Zamawiający- Gmina Stopnica/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu w Stopnicy”.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (Zał. Nr 1- Formularz oferty, Zał. Nr 2- Projekt umowy, Zał. nr 3 Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania, Zał. Nr 4- Program Funkcjonalno-Użytkowy).

Podpisaną ofertę (przez osobę uprawnioną)  należy przesłać na adres Zamawiającego  w formie papierowej lub elektronicznej faksem na nr 41 3779 500 bądź emailem: spstopnica@interia.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do godziny: 12:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.06.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego  

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena- 100 %.

Osoba do kontaktu: Leokadia Ziętarska, Tel. 41 3779500.

Termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2019 r.

 


Załączone pliki
Zalacznik_nr_1-formularz_oferty.docZałącznik nr 1- Formularrz oferty (Zalacznik_nr_1-formularz_oferty.doc - 33.28 KB)
Data publikacji: 2019-06-14 13:58:10 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zalacznik_nr_2-projekt_umowy.docxZałącznik nr 2- projekt umowy (Zalacznik_nr_2-projekt_umowy.docx - 21.126 KB)
Data publikacji: 2019-06-14 13:58:59 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zalacznik_nr_3-informacje_ogolne.docxZałącznik nr 3- Informacje ogólne (Zalacznik_nr_3-informacje_ogolne.docx - 13.193 KB)
Data publikacji: 2019-06-14 13:59:26 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zalacznik_nr_4_PFU-zal_graficzny.pdfZałącznik nr 4- PFU (zał.graficzny) (Zalacznik_nr_4_PFU-zal_graficzny.pdf - 150.054 KB)
Data publikacji: 2019-06-14 14:02:39 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zalacznik_nr_ 4_PFU-Plac_zabaw_ przy_przedszkolu.docxZałącznik nr 4- PFU (część opisowa) (Zalacznik_nr_ 4_PFU-Plac_zabaw_ przy_przedszkolu.docx - 31.402 KB)
Data publikacji: 2019-06-14 14:03:11 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 309
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2019-06-14 13:53:08
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2019-06-14 14:03:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu