Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 560

Data publikacji:
2019-08-14 10:01:52

Przedmiot: Gmina Stopnica informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy można składać oferty na zorganizowanie wesołego miasteczka podczas imprezy Dni Stopnicy 2020

Treść przetargu:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zapewnienie i organizacja wesołego miasteczka. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty należy przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy lub złożyć osobiście do dnia  19.08.2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się przesłanie podpisanej oferty faksem (tel. 41 3779 606) bądź mailem (przetargi@stopnica.pl). Oferta powinna zawierać kwotę, jaką dzierżawca jest w stanie zapłacić za wydzierżawienie działki w Stopnicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego (obiekt szkolno- sportowy) pod zorganizowanie wesołego miasteczka na czas organizacji ww. imprezy oraz zdjęcia i opis oferowanych urządzeń, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania niniejszych urządzeń oraz dokumenty potwierdzające, że dzierżawca jest ich właścicielem.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest zapewnienie min. 9 urządzeń w tym min. 3 urządzenia o charakterze ekstremalnym tzn. dla młodzieży i dorosłych (ograniczenie korzystania z nich przez dzieci- ze względu na wiek, wzrost).

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o następujące kryteria ofert: - najwyższa cena- 50 %; atrakcyjność oferowanych urządzeń- 50 %. Z dzierżawcą, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów zostanie zawarta umowa dzierżawy będąca załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Oprawa artystyczna zapewniona będzie ze strony organizatora imprezy.

Impreza trwać będzie dwa dni: sobota i niedziela.

Orientacyjne godziny trwania imprezy: sobota 18:00-1:00, niedziela 15:00-1:00.

Zamawiający po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert zastrzega możliwość przeprowadzenia licytacji lub unieważnienie postępowania.


Załączone pliki
oferta_projekt_umowy_wesole_miasteczko_2020.docOferta oraz projekt umowy (oferta_projekt_umowy_wesole_miasteczko_2020.doc - 38.912 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 10:02:22 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 121
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2019-08-14 10:01:52
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2019-08-14 11:17:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu