Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 565

Data publikacji:
2019-09-24 13:28:50

Przedmiot: Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnikach

Treść przetargu:

Or.271.1.29.2019


Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnikach”

Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryterium wyboru ofert- najniższa cena- 100 %.
Telefon kontaktowy 41 3779 801 - Krzysztof Rogala

Ofertę należy przesyłać w terminie do 01.10.2019 r. do godz. 11:00 mailem na adres przetargi@stopnica.pl lub listownie na adres: Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 278-130 Stopnica z dopiskiem Oferta na „Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnikach”
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę podczas wyboru najkorzystniej oferty.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, parter).
Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do składania oferty na wykonanie powyższego zamówienia


Załączone pliki
formularz_oferty_proj_umowy.docFormularz Oferty, Projekt Umowy (formularz_oferty_proj_umowy.doc - 47.104 KB)
Data publikacji: 2019-09-24 13:35:56 Redaktor: Krzysztof Rogala
SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT.pdfSpecyfikacja Technicza Wykonania i Odbioru Robót (SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT.pdf - 133.338 KB)
Data publikacji: 2019-09-24 13:36:33 Redaktor: Krzysztof Rogala
Przedmiar_robot_szczytniki.pdfPrzedmiar Robót (Przedmiar_robot_szczytniki.pdf - 144.186 KB)
Data publikacji: 2019-09-24 13:37:55 Redaktor: Krzysztof Rogala
zalacznik_graficzny_do_przedmiaru.pdfZałącznik do przedmiaru robót (zalacznik_graficzny_do_przedmiaru.pdf - 61.558 KB)
Data publikacji: 2019-09-24 13:38:23 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 234
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2019-09-24 13:28:50
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2019-09-24 13:41:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu