Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 566

Data publikacji:
2019-09-27 13:35:55

Przedmiot: Budowa obiektów małej architektury (altan) w Gminie Stopnica

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                       Stopnica, dnia 27.09.2019

ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
Tel. /41/3779800; faks /41/3779606
 

Znak: Or.271.1.30.2019


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kod CPV 45.21.13.20-8

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów małej architektury w Gminie Stopnica z podziałem na zadania:

- Zad. 1. „Budowa altany na działce nr 101 w miejscowości Dziesławice”

- Zad. 2. „Budowa altany na działce nr 79 w miejscowości Szklanów

- Zad. 3. „Rozbudowa altany na działce nr 326 w Konarach”

Przedmiot w szczególności obejmuje wykonanie i montaż altan zgodnie z projektami budowlanymi będącymi załącznikami  do niniejszego postępowania.

Przy kalkulowaniu oferty na zadanie nr 3 zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie celem zapoznania się ze stanem technicznym istniejącej altany. Zamawiający dopuszcza ponowne wykorzystanie materiału z istniejącej altany.

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej tzn. na jedno lub więcej zadań.

Zamawiający dopuszcza ewentualność wykonania robót związanych z pracami ziemnymi oraz płytą żelbetową we własnym zakresie. W powyższej sytuacji ewentualne usterki ujawnione w okresie gwarancji a wynikające z wykonanych robót przez Zamawiającego nie będą obciążały Wykonawcy altany.

Dopuszcza się zamianę pokrycia dachowego z gontu bitumicznego na blachodachówkę

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 grudnia 2019 roku.

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:

najniższa cena- 100 %

V. Miejsce i termin złożenia ofert :

Ofertę należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica lub na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl do dnia 04.10.2019 r. do godziny 10:00. 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Rogala tel. 41 377 98 01 e-mail: Krzysztof.r@stopnica.pl


Załączone pliki
formularz_oferty_umowa_altany.docTreść zapytania ofertowego (formularz_oferty_umowa_altany.doc - 50.176 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 14:32:49 Redaktor: Mirosław Rajtar
Dokumentacja_tech_zad.1_opis.pdfDokumentcja projektowa dla części zamówienia Nr 1- część opisowa (Dokumentacja_tech_zad.1_opis.pdf - 129.744 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 14:34:14 Redaktor: Mirosław Rajtar
Dokumentacja_tech_zad.1_czesc_graficzna.pdfDokumentacja projektowa dla części zamówienia Nr 1- część graficzna (Dokumentacja_tech_zad.1_czesc_graficzna.pdf - 553.223 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 14:35:23 Redaktor: Mirosław Rajtar
Dokumentacja_tech_zad.2.pdfDokumentacja projektowa dla części zamówienia Nr 2 (Dokumentacja_tech_zad.2.pdf - 736.579 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 14:35:46 Redaktor: Mirosław Rajtar
Dokumentacja_tech_zad.3.pdfDokumentacja projektowa dla części zamówienia Nr 3 (Dokumentacja_tech_zad.3.pdf - 685.397 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 14:36:25 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 260
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2019-09-27 13:35:55
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2019-09-27 14:36:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu