Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 574

Data publikacji:
2019-12-06 07:30:04

Przedmiot: Zakup materiałów niezbędnych do wykonania oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w Stopnicy

Treść przetargu:

Stopnica, dnia 2019-12-06

Gmina Stopnica

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

 

Znak: Or.271.1.37.2019

 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot: Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zakup materiałów niezbędnych do wykonania oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w Stopnicy"

1.      NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Stopnica

28-130 Stopnica,  ul. Tadeusza Kościuszki 2,  województwo świętokrzyskie

tel.  41 3779 800, faks  41 3779 606,  e-mail : przetargi@stopnica.pl

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości do 30000 euro – art. 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest "Zakup materiałów niezbędnych do wykonania oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w Stopnicy". Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji zapytania ofertowego.

4.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie:

a.     pisemnej wg załączonego formularza, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, sekretariat pok. nr 10, I piętro, lub

b.      elektronicznej wg załączonego formularza  na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl

nie później niż do dnia 11 grudnia 2019 roku do godziny: 10:00. 12 grudnia 2019 r. do godz. 10:00.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, oferty które wpłynął muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

5.      WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

a.       Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto

b.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, e-maila lub poczty.


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_zakup_oswietlenie_kompleksu.docTreść zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_zakup_oswietlenie_kompleksu.doc - 91.648 KB)
Data publikacji: 2019-12-06 07:32:50 Redaktor: Mirosław Rajtar
odpowiedzi_na_pytania_11.12.2019.pdfOdpowiedzi na pytania Wykonawców (odpowiedzi_na_pytania_11.12.2019.pdf - 50.014 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 09:45:12 Redaktor: Mirosław Rajtar
odpowiedzi_na_pytania_11.12.2019_2.pdfOdpowiedzi na pytania Wykonawców 2 (odpowiedzi_na_pytania_11.12.2019_2.pdf - 68.674 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 14:11:34 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 279
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2019-12-06 07:30:04
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2019-12-06 07:32:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu