Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 579

Data publikacji:
2020-03-20 09:08:34

Przedmiot: Przetarg na sprzedaż drzew (wywroty)

Treść przetargu:

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż drzew (wywroty), które zostały przewrócone na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stopnica, na działce gminnej nr 362 w Topoli.

Przedmiotem przetargu jest: sprzedaż drzew (wywroty), w łącznej ilości 6 szt. tj. (Robinia akacjowa w ilości 5 szt. o następujących obwodach mierzonych na wysokościach 130 cm: 140 cm, 93 cm, 80 cm, 60 cm, 96 cm oraz Jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 170 cm) które zostały przewrócone na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stopnica, na działce gminnej nr 362 w Topoli.

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 15.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Mirosław Siekierski  pok. Nr 6c, tel. 41 3779800 w. 46.

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia: 25.03.2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy złożyć ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „zakup drzew (wywroty)” (wzór oferty w załączeniu).

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy przetargi@stopnica.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2020 r. o godz.12.15.

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować najwyższa cena.

W ramach zaoferowanej ceny, oferent dokona samodzielnie załadunku i transportu drzew do miejsca docelowego. 

Informacja dla oferentów:

1. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej polegającej na sprawdzeniu  jakości drzew przeznaczonych do sprzedaży.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew objętych kontraktem, z chwilą podpisania umowy przez strony.

3. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

4. Po sprzedaży drzew zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.


Załączone pliki
oferta_umowa_sprzedaz_drzewa_wywroty3.docFormularz oferty i projekt umowy (oferta_umowa_sprzedaz_drzewa_wywroty3.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2020-03-20 09:09:19 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 111
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2020-03-20 09:08:34
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2020-03-20 09:09:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu