Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 586

Data publikacji:
2020-05-05 14:47:40

Przedmiot: WYKONANIE USŁUG RÓWNIARKĄ DROGOWĄ PRZY REMONCIE, MODERNIZACJI NAWIERZCHNI DRÓG, CHODNIKÓW I PLACÓW GMINNYCH

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                     Stopnica, dnia 2020-05-05

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

 

 

Znak: Or.271.1.10.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Gmina Stopnica informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi równiarką drogową przy remoncie, modernizacji nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych. Wykonawca powinien dysponować równiarką drogową i być dyspozycyjny na każde żądanie zamawiającego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagalny termin realizacji – do dnia 31.10.2020 roku

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:

cena oferty  100 %

V. Miejsce i termin złożenia ofert :

Oferty na załączonym formularzu należy składać w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Stopnica, pocztą lub e-mailem: przetargi@stopnica.pl  do dnia 12.05.2020 roku do godz.10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2020r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub poczty.

 VII. DODATKOWE INFORMACJE

Kontakt telefoniczny – Mirosław Siekierski  41  3779806

 

 

Załączniki:

  1. formularz oferty, projekt umowy


Załączone pliki
zapytanie_rowniarka_2020.docFormularz Oferty, Projekt Umowy (zapytanie_rowniarka_2020.doc - 47.104 KB)
Data publikacji: 2020-05-05 14:48:22 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 203
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2020-05-05 14:47:40
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2020-05-05 14:48:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu