Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 602

Data publikacji:
2020-08-20 14:40:56

Przedmiot: Remont płyty nakrywającej mur cmentarza w Stopnicy

Treść przetargu:

Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont płyty nakrywającej mur cmentarza w Stopnicy”

Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego – przedmiarze robót wraz z rysunkiem płyty.

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena- 100 %.

Telefon kontaktowy 41 3779 801 - Krzysztof Rogala

Ofertę należy przesyłać w terminie do 27.08.2020 r. do godz. 12:00 mailem na adres przetargi@stopnica.pl lub listownie na adres: Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica z dopiskiem: Oferta na „Remont płyty nakrywającej mur cmentarza w Stopnicy”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę podczas wyboru najkorzystniej oferty.

Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do składania oferty na wykonanie powyższego zamówienia


Załączone pliki
formularz_oferty_proj_umowy_mur_cmentarza.docFormularz oferty i projekt umowy (formularz_oferty_proj_umowy_mur_cmentarza.doc - 46.592 KB)
Data publikacji: 2020-08-20 14:46:28 Redaktor: Mirosław Rajtar
mapa_zakres_remontu.pdfMapa (mapa_zakres_remontu.pdf - 136.792 KB)
Data publikacji: 2020-08-20 14:46:48 Redaktor: Mirosław Rajtar
przekroj_plyty.JPGPrzekrój płyty (przekroj_plyty.JPG - 150.552 KB)
Data publikacji: 2020-08-20 14:47:15 Redaktor: Mirosław Rajtar
Przedmiar_robot_cm_komunalny.pdfPrzedmiar robót (Przedmiar_robot_cm_komunalny.pdf - 81.19 KB)
Data publikacji: 2020-08-20 14:48:17 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 135
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2020-08-20 14:40:56
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2020-08-20 14:48:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu