Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 610

Data publikacji:
2020-09-18 11:38:07

Przedmiot: Zakup i dostawa 4 szt.wiat przystankowych

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                         Stopnica, dnia 2020-09-18

ul. Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

 

Znak: Or.271.1.30.2020

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kod CPV 44 21 23 21-5

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę 4 szt. wiat przystankowych o następujących parametrach:

- minimalna długość wiaty w ścianie tylnej 3,5 mb,

- minimalna szerokość boku u podstawy 1,2 mb,

- konstrukcja z profili stalowych  bądź aluminiowych, lakierowanych - kolor czerwony,

- ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym typu „laminat”/ szkło hartowane o grubości min. 8 mm

- dach poliwęglanowy komorowy, przyciemniony

- ławka drewniana,

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 listopada 2020 roku.

 

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:

najniższa cena- 100 %

 

V. Miejsce i termin złożenia ofert :

Ofertę należy przesłać pocztą, faxem  na nr: 41 377606, lub na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl  do dnia 25 września 2020 r. do godz. 12:00.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub poczty.


Załączone pliki
wiaty_projekt_oferty_umowy_2020.docWzór oferty, projekt Umowy (wiaty_projekt_oferty_umowy_2020.doc - 54.784 KB)
Data publikacji: 2020-09-18 11:38:54 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 222
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2020-09-18 11:38:07
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2020-09-18 11:39:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu