Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 617

Data publikacji:
2020-10-30 14:32:45

Przedmiot: Wykonanie odwiertu poszukiwawczego za wodą na działce nr 136/2 w Smogorzowie

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwiertu poszukiwawczego za wodą na działce nr 136/2 w Smogorzowie. Szczegółowy zakres zamówienia  określony został w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryterium wyboru ofert- najniższa cena- 100 %.

Telefon kontaktowy 41 3779 801 - Krzysztof Rogala

Ofertę należy przesyłać w terminie do 06.11.2020 r. do godz. 11:00 mailem na adres przetargi@stopnica.pl lub listownie na adres: Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica z dopiskiem Oferta na wykonanie odwiertu poszukiwawczego za wodą na działce nr 136/2 w Smogorzowie.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę podczas wyboru najkorzystniej oferty.

Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do składania oferty na wykonanie powyższego zamówienia


Załączone pliki
formularz_oferty_proj_umowy_odwiert.docFormularz oferty i projekt umowy (formularz_oferty_proj_umowy_odwiert.doc - 55.296 KB)
Data publikacji: 2020-10-30 14:42:59 Redaktor: Mirosław Rajtar
Projekt_robot_geologicznych_1_Smogorzow.pdfProjekt robót geologicznych 1 (Projekt_robot_geologicznych_1_Smogorzow.pdf - 1546.465 KB)
Data publikacji: 2020-10-30 14:43:26 Redaktor: Mirosław Rajtar
Projekt_robot_ geologicznych_profile_Smogorzow.pdfProjekt robót geologicznych 2 (profile) (Projekt_robot_ geologicznych_profile_Smogorzow.pdf - 2469.576 KB)
Data publikacji: 2020-10-30 14:44:06 Redaktor: Mirosław Rajtar
Projekt_robot_ geologicznych_mapy_Smogorzow.pdfProjekt robót geologicznych 2 (mapy) (Projekt_robot_ geologicznych_mapy_Smogorzow.pdf - 1695.205 KB)
Data publikacji: 2020-10-30 14:45:50 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 219
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2020-10-30 14:32:45
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2020-10-30 14:46:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu