Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 696

Data publikacji:
2022-05-27 11:34:22

Przedmiot: Rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych poprzez zagospodarowanie placów zabaw i zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Stopnica, Prusy, Żerniki Dolne, Klępie Dolne, Szklanów, Wolica

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                  Stopnica, dnia 2022-05-27

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/377 98 00; faks /41/377 96 06

Znak: Or.271.1.29.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:  Rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych poprzez zagospodarowanie placów zabaw i zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Stopnica, Prusy, Żerniki Dolne, Klępie Dolne, Szklanów, Wolica

Zamówienie podzielone zostało na części:

CZĘŚĆ I - Place zabaw

CZĘŚĆ II - Zewnętrzne siłownie

Szczegółowy zakres zamówienia określony została w załącznikach do zapytania ofertowego.

Oferty można składać dla realizacji jednej, bądź dwóch części zamówienia.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 sierpnia 2022 r.

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:

najniższa cena -  100 %

V. Miejsce i termin złożenia ofert :

Ofertę należy przesłać pocztą,  faxem  na nr: 41 377 96 06, lub na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl  do dnia  06.06.2022 r. do godziny 10:00

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Rogala tel. 41 377 98 01.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182  


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_place_zabaw_2022.docFormularz oferty i projekt umowy (zapytanie_ofertowe_place_zabaw_2022.doc - 153.6 KB)
Data publikacji: 2022-05-27 12:13:12 Redaktor: Mirosław Rajtar
SST_place_zabaw_2022.docxSzczgółowa specyfikacja techniczna dla części zamówienia nr 1- place zabaw (SST_place_zabaw_2022.docx - 476.543 KB)
Data publikacji: 2022-05-27 12:13:50 Redaktor: Mirosław Rajtar
SST_silownia_2022.docxSzczgółowa specyfikacja techniczna dla części zamówienia nr 2- zewnętrzne siłownie (SST_silownia_2022.docx - 1453.785 KB)
Data publikacji: 2022-05-27 12:14:22 Redaktor: Mirosław Rajtar
place_zabaw_2022_odpowiedzi.pdfOdpowiedzi na pytania Wykonawców (place_zabaw_2022_odpowiedzi.pdf - 250.224 KB)
Data publikacji: 2022-06-03 12:56:11 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 418
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2022-05-27 11:34:22
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2022-05-27 12:11:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu