Archiwum przetargów

Opublikowany: 2015-04-13 12:18:50
Wygasł: 2015-04-24

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie projektu budowlanego na zadanie pn.: Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu, wyburzenie części budynku wraz z remontem pozostałych pomieszczeń.

Opublikowany: 2015-04-13 09:02:19
Wygasł: 2015-04-21

Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na modernizację dróg gminnych

Opublikowany: 2015-03-30 11:41:27
Wygasł: 2015-04-20

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stopnica Remont drogi gminnej w Mariampolu oznaczonej nr działki 752 od km 0+000 do km 0+580, Remont drogi gminnej Szczytniki-Zaborze nr 387008T w Szczytnikach od km 0+884 do km 1+706; Remont drogi gminnej Szczytniki-Skrobaczów w Szczytnikach oznaczonej nr działki 532 od km 0+000 do km 0+500 Remont drogi gminnej Smogorzów-Kuchary w Kucharach oznaczonej nr działki 609 od km 1+100 do km 1+610

Opublikowany: 2015-03-18 13:59:17
Wygasł: 2015-04-08

Modernizacja i adaptacja obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne

Opublikowany: 2015-03-05 18:48:29
Wygasł: 2015-03-12

Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wodomierzy

Opublikowany: 2015-02-13 13:32:08
Wygasł: 2015-02-23

Gmina Stopnica informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy można składać oferty na zorganizowanie wesołego miasteczka podczas imprezy Majówka Stopnicka 2015 która odbędzie się w dniach 30-31.05.2015 r

Opublikowany: 2015-01-23 15:20:53
Wygasł: 2015-01-30

Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie monitoringu lokalnego środowiska oraz badania wody z ujęć

Opublikowany: 2014-12-19 11:38:09
Wygasł: 2014-12-29

Zakup używanej koparki kołowej

Opublikowany: 2014-12-18 14:44:32
Wygasł: 2014-12-24

Świadczenie usług pocztowych

Opublikowany: 2014-12-16 08:45:27
Wygasł: 2014-12-24

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica

Opublikowany: 2014-12-05 14:35:31
Wygasł: 2014-12-15

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica

Opublikowany: 2014-12-03 14:11:00
Wygasł: 2014-12-11

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Stopnica

Opublikowany: 2014-12-01 14:44:56
Wygasł: 2014-12-11

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na: Remont i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych

Opublikowany: 2014-12-01 12:17:32
Wygasł: 2014-12-08

Zakup i dostawa atlasu do ćwiczeń oraz stołu bilardowego

Opublikowany: 2014-11-24 14:35:14
Wygasł: 2014-12-05

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego

Opublikowany: 2014-11-21 11:46:19
Wygasł: 2014-11-28

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, mebli, atlasu do ćwiczeń, stołu bilardowego oraz urządzeń pływających

Opublikowany: 2014-11-20 13:58:20
Wygasł: 2014-12-04

UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STOPNICA

Opublikowany: 2014-11-20 09:54:55
Wygasł: 2014-11-28

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica

Opublikowany: 2014-11-07 10:39:26
Wygasł: 2014-11-17

Zakup używanej koparki kołowej

Opublikowany: 2014-10-13 14:23:54
Wygasł: 2014-10-20

Gmina Stopnica ponownie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu wylotu ze zbiornika wraz z remontem koryta rzeki Stopniczanki w rejonie wylotu w ramach zadania pn „Wykonanie zabezpieczenia odpływu ze zbiornika retencyjnego w miejscowości Wolica”


znalezionych: 571 na 29 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>