Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-09-27 14:36:47
Wygasł: 2019-10-04

Doposażenie OSP w celu zwiększenia potencjału bojowego

Opublikowany: 2019-09-27 14:36:40
Wygasł: 2019-10-04

Budowa obiektów małej architektury (altan) w Gminie Stopnica

Opublikowany: 2019-09-24 13:41:41
Wygasł: 2019-10-02

Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnikach

Opublikowany: 2019-09-23 12:37:43
Wygasł: 2019-09-27

Sprzedaż drewna porozbiórkowego pochodzącego z demontażu podłogi z paneli drewnianych sportowych z budynku hali sportowej w Stopnicy

Opublikowany: 2019-09-03 13:45:16
Wygasł: 2019-09-23

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr ewid. 217 i 223 w Strzałkowie o długości 459 m

Opublikowany: 2019-08-30 13:11:44
Wygasł: 2019-09-19

Budowa przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych w ramach zadania Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Stopnica

Opublikowany: 2019-08-21 13:39:03
Wygasł: 2019-09-09

Remont dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Opublikowany: 2019-08-14 11:17:31
Wygasł: 2019-08-19

Gmina Stopnica informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy można składać oferty na zorganizowanie wesołego miasteczka podczas imprezy Dni Stopnicy 2020

Opublikowany: 2019-08-07 12:54:15
Wygasł: 2019-08-29

Remont drogi Mariampol- Mietel dz.nr 1517, 1518 od km 0+000 do km 1+400

Opublikowany: 2019-08-06 13:29:09
Wygasł: 2019-08-16

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Stopnica oraz odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica

Opublikowany: 2019-08-01 08:47:54
Wygasł: 2019-08-05

Przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Opublikowany: 2019-07-05 08:48:57
Wygasł: 2019-07-15

Przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Opublikowany: 2019-07-03 11:37:56
Wygasł: 2019-07-11

Zakup samochodu strażackiego ratowniczo - gaśniczego

Opublikowany: 2019-07-01 14:58:15
Wygasł: 2019-07-15

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Opublikowany: 2019-06-26 13:23:27
Wygasł: 2019-08-05

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stopnica

Opublikowany: 2019-06-24 13:45:15
Wygasł: 2019-07-18

Wykonanie nawierzchni syntetycznej w hali sportowej

Opublikowany: 2019-06-14 14:03:32
Wygasł: 2019-06-24

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu w Stopnicy

Opublikowany: 2019-06-04 10:04:20
Wygasł: 2019-06-10

Zakup rębaka

Opublikowany: 2019-05-20 14:54:54
Wygasł: 2019-05-27

Zamawiający – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest „Modernizacja placu zabaw Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy”.

Opublikowany: 2019-05-10 14:41:57
Wygasł: 2019-06-07

Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica


znalezionych: 604 na 31 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>