Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-06-28 14:50:21
Wygasł: 2021-07-20

Dostawa, zakup i montaż wyposażenia inkubatora przetwórstwa rolnego

Opublikowany: 2021-06-18 15:47:12
Wygasł: 2021-07-05

Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych

Opublikowany: 2021-06-18 15:47:17
Wygasł: 2021-06-28

Dostawa, zakup i montaż wyposażenia inkubatora przetwórstwa rolnego

Opublikowany: 2021-06-04 13:37:35
Wygasł: 2021-06-11

Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów

Opublikowany: 2021-06-02 15:02:39
Wygasł: 2021-06-22

Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stopnica

Opublikowany: 2021-05-04 12:09:08
Wygasł: 2021-05-12

Usługi równiarką drogową przy remoncie, modernizacji nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych.

Opublikowany: 2021-04-19 13:17:27
Wygasł: 2021-05-04

Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica

Opublikowany: 2021-03-18 11:08:48
Wygasł: 2021-03-23

Przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Opublikowany: 2021-03-16 09:24:13
Wygasł: 2021-03-23

Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych

Opublikowany: 2021-03-11 10:17:20
Wygasł: 2021-03-19

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł na „Rozbudowę i modernizację systemu oświetlenia ulic na obszarze gminy Stopnica”, które realizowane będzie w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2021-03-11 09:56:54
Wygasł: 2021-03-10

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł na „Rozbudowę i modernizację systemu oświetlenia ulic na obszarze gminy Stopnica”, które realizowane będzie w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2021-02-05 11:48:12
Wygasł: 2021-02-16

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ciągu pieszego w Stopnicy

Opublikowany: 2021-01-28 07:52:37
Wygasł: 2021-02-02

Przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Opublikowany: 2020-12-29 13:23:24
Wygasł: 2021-01-15

Przeprowadzenie monitoringu lokalnego środowiska składowiska odpadów w Klępiu Dolnym oraz badania wody z ujęć gminy Stopnica

Opublikowany: 2020-12-29 08:36:33
Wygasł: 2021-01-25

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków

Opublikowany: 2020-12-14 16:59:10
Wygasł: 2020-12-17

Zakup artykułów gospodarstwa domowego w ramach funduszu sołeckiego

Opublikowany: 2020-12-03 12:25:44
Wygasł: 2020-12-14

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica

Opublikowany: 2020-11-25 14:55:11
Wygasł: 2020-11-30

Zakup artykułów gospodarstwa domowego w ramach funduszu sołeckiego

Opublikowany: 2020-11-25 14:36:54
Wygasł: 2020-12-07

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stopnica i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica w 2021 roku

Opublikowany: 2020-11-17 14:02:54
Wygasł: 2020-11-25

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stopnica i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica w 2021 roku


znalezionych: 695 na 35 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>