Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-11-17 14:28:02
Wygasł: 2017-11-22

Zakup samochodu dostawczego dla Referatu Gospodarki Komunalnej UMiG Stopnica

Opublikowany: 2017-10-27 14:16:32
Wygasł: 2017-11-02

Zakup, dostawa i montaż piłkochwytów oraz bramek sportowych

Opublikowany: 2017-10-26 09:34:08
Wygasł: 2017-10-30

Przetarg pisemny na sprzedaż drewna porozbiórkowego oraz starych okien pochodzących z budynków świetlic wiejskich

Opublikowany: 2017-10-09 11:43:59
Wygasł: 2017-10-16

przetarg pisemny na sprzedaż drewna porozbiórkowego oraz starych okien pochodzących z budynków świetlic wiejskich

Opublikowany: 2017-09-19 14:56:54
Wygasł: 2017-09-22

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stopnica"

Opublikowany: 2017-09-12 12:52:36
Wygasł: 2017-09-15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Budowa przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Stopnica

Opublikowany: 2017-09-04 15:19:02
Wygasł: 2017-09-19

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stopnica

Opublikowany: 2017-08-31 09:03:54
Wygasł: 2017-09-08

Wykonanie kompletnego projektu budowlanego na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na obszarze Gminy Stopnica” z podziałem na 3 zadania: • zadanie 1 – „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 73 Podlasek – Wolica ” o długości ok. 0,5 km • zadanie 2 – „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 73 Stopnica – Mietel ” o długości ok. 1,6 km • zadanie 3 – „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 73 Mietel – Szczeglin ” o długości ok. 1,5 km

Opublikowany: 2017-08-28 12:34:16
Wygasł: 2017-09-12

Budowa przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Stopnica

Opublikowany: 2017-08-18 10:08:18
Wygasł: 2017-08-23

Gmina Stopnica informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy można składać oferty na zorganizowanie wesołego miasteczka podczas imprezy Majówka Stopnicka 2018 oraz Dni Stopnicy 2018

Opublikowany: 2017-08-17 12:30:03
Wygasł: 2017-08-24

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup urządzeń w celu utworzenia zewnętrznej siłowni w miejscowościach Falęcin Stary i Szczeglin

Opublikowany: 2017-08-09 10:59:34
Wygasł: 2017-08-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy ogłasza nabór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, tj. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, na terenie gminy Stopnica w okresie od września 2017 r. do grudnia 2017 r.

Opublikowany: 2017-08-03 13:28:44
Wygasł: 2017-08-06

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica

Opublikowany: 2017-07-21 11:36:33
Wygasł: 2017-07-24

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica

Opublikowany: 2017-07-19 14:49:44
Wygasł: 2017-07-22

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowany: 2017-07-18 14:57:56
Wygasł: 2017-08-03

Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica

Opublikowany: 2017-07-13 14:56:41
Wygasł: 2017-07-21

Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica

Opublikowany: 2017-07-13 14:35:54
Wygasł: 2017-07-17

Zakup i dostawa do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Stopnica

Opublikowany: 2017-07-11 15:04:46
Wygasł: 2017-07-19

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowany: 2017-07-10 15:03:02
Wygasł: 2017-07-13

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola w Stopnicy


znalezionych: 601 na 31 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>