Archiwum przetargów

Opublikowany: 2015-11-06 13:13:59
Wygasł: 2015-11-12

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Opublikowany: 2015-10-12 14:48:49
Wygasł: 2015-10-16

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Rekultywacja wysypiska w Klępiu Dolnym”

Opublikowany: 2015-10-01 13:26:34
Wygasł: 2015-10-12

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej

Opublikowany: 2015-09-10 11:45:40
Wygasł: 2015-09-25

Budowa budynku magazynowego na sprzęt w Stopnicy

Opublikowany: 2015-08-28 12:53:01
Wygasł: 2015-09-08

Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remont i modernizację dróg oraz placów gminnych

Opublikowany: 2015-07-28 14:11:16
Wygasł: 2015-08-12

Remont drogi gminnej Podlasek – Prusy – Skrobaczów w Prusach oznaczonej nr działki 342, 346 od km 0+300 do km 0+850

Opublikowany: 2015-07-28 13:55:47
Wygasł: 2015-08-12

Remont drogi gminnej Prusy – Kuchary nr 387007T w Kucharach od km 0+620 do km 1+067

Opublikowany: 2015-07-23 14:03:30
Wygasł: 2015-08-05

Utworzenie placu zabaw w Kucharach

Opublikowany: 2015-06-15 12:54:09
Wygasł: 2015-06-23

Zakup biletów miesięcznych umożliwiających przejazd dzieci i uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich oraz Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy w roku szkolnym 2015/2016

Opublikowany: 2015-06-12 12:51:05
Wygasł: 2015-06-22

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami

Opublikowany: 2015-06-10 13:17:56
Wygasł: 2015-06-18

Dostawa i montaż zestawu piramid linowych.

Opublikowany: 2015-06-02 14:50:39
Wygasł: 2015-06-10

Dostawa i montaż zestawu piramid linowych

Opublikowany: 2015-05-26 12:07:36
Wygasł: 2015-06-02

Wykonanie altany grilowej przy placu zabaw w Szczytnikach

Opublikowany: 2015-05-21 12:00:23
Wygasł: 2015-05-29

Dostawa mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu

Opublikowany: 2015-05-20 11:20:19
Wygasł: 2015-05-27

Gmina Stopnica informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy można składać oferty na zorganizowanie wesołego miasteczka podczas imprezy Dni Stopnicy 2015 która odbędzie się w dniach 22-23.08.2015r.

Opublikowany: 2015-05-08 08:24:53
Wygasł: 2015-05-14

Montaż piłkochwytu na boisku przy świetlicy wiejskiej w Mietlu

Opublikowany: 2015-05-04 13:37:36
Wygasł: 2015-05-08

Zakup i dostawa wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury oraz świetlic wiejskich w miejscowości Białoborze, Suchowola

Opublikowany: 2015-05-04 11:32:46
Wygasł: 2015-05-20

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Stopnica

Opublikowany: 2015-04-29 12:45:11
Wygasł: 2015-05-11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego

Opublikowany: 2015-04-23 09:46:24
Wygasł: 2015-04-30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, którego przedmiotem są usługi równiarką drogową przy remoncie nawierzchni dróg gminnych


znalezionych: 571 na 29 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>