Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2024-04-23 12:58:21Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
2024-03-22 09:54:37Samorządowe 2024
2024-03-20 08:58:32Samorządowe 2024
2024-03-19 08:27:02Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
2024-03-19 08:25:34Radni Gminy
2024-03-19 08:25:31Pracownicy samorządowi
2024-03-19 07:43:42Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy
2024-03-19 07:38:01Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy
2024-03-19 07:35:57Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy
2024-03-18 20:41:20Samorządowe 2024
2024-03-17 14:23:25Samorządowe 2024
2024-03-15 13:32:48Samorządowe 2024
2024-03-15 08:46:56Samorządowe 2024
2024-03-08 15:55:36Samorządowe 2024
2024-03-07 08:43:59Samorządowe 2024
2024-03-07 08:40:23Klauzule informacyjne
2024-02-27 14:34:29Woda i Ścieki
2024-01-18 10:19:14Budżet Gminy
2024-01-05 12:07:09Uchwała Nr XXXIV/41/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku
2024-01-05 11:23:33Uchwała Nr XXXIV/41/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku
2024-01-05 08:49:30Uchwała Nr XXXIV/41/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku
2023-12-15 11:50:29Uchwały
2023-12-14 12:53:40Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2023-12-14 12:49:21Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2023-12-11 13:20:40Budżet Gminy
2023-12-07 13:25:03Budżet Gminy
2023-12-07 10:43:56Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2023 roku
2023-12-07 10:41:06Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2023 roku
2023-12-07 10:39:34Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2023 roku
2023-12-07 10:36:17Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2023 roku
2023-12-07 10:34:08Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2023 roku
2023-11-27 09:53:55Organizacja Urzędu (dane teleadresowe)
2023-09-20 07:10:57Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2023 roku
2023-09-11 07:33:57Budżet Gminy
2023-09-08 14:54:14Budżet Gminy
2023-06-30 12:25:37MOF Buska-Zdroju
2023-06-23 09:19:14Uchwała Nr XXXI/31/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku
2023-06-22 13:51:40Uchwała Nr XXXI/20/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku
2023-06-01 09:39:34Regulamin organizacyjny
2023-05-31 14:46:13 Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2022 roku