Strategiczna ocena oodziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji
 

Załączone pliki:
obwieszczenie (obwieszczenie.pdf - 69.179 KB)
Data publikacji: 2011-05-09 13:56:23 Redaktor: Katarzyna Jagodzińska
Opis: obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Aktualizacja "Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Stopnica na lata 2008-2013"
Obwieszczenie 2012 (obwieszczenie2012.pdf - 73.307 KB)
Data publikacji: 2013-01-07 08:49:54 Redaktor: Katarzyna Jagodzińska
Informacja (dokument 2.pdf - 141.759 KB)
Data publikacji: 2013-01-10 09:18:14 Redaktor: Katarzyna Jagodzińska
Opis: Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica”

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl