Regulamin pracy Burmistrza Miasta i Gminy

Regulamin pracy Burmistrza Miasta i Gminy - zał Nr 9 do Statutu Gminy Stopnica


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl