Kontrole w 2013 roku

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Stopnica w 2013 roku

I. Termin kontroli: 24 kwietnia 2013 r.
Nazwa organu kontrolującego: Archiwum Państwowe w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Stopnicy
Ustalenia kontroli zawiera protokół Znak: OI.321.23.2013.GS

II. Termin kontroli: 8 lipca 2013 r.
Nazwa organu kontrolującego: ŚBRR – Biuro PROW w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów: „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Strzałków, Mietel, Jastrzębiec”
Ustalenia kontroli zawiera protokół Nr 13/413/0154/13

III. Termin kontroli: 8 sierpnia 2013 r.
Nazwa organu kontrolującego: ŚBRR – Biuro PROW w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów: „Dziesiąta muza bliżej ludzi – zakup urządzeń do projekcji filmowych”
Ustalenia kontroli zawiera protokół Nr 13/413/0179/13

VI. Termin kontroli: 15, 21 listopada 2013 r.
Nazwa organu kontrolującego: Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: prawna ochrona pracy, w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenie za pracę.
Ustalenia kontroli zawiera protokół Nr rej. 05116-53101-K084-Pt/13 z 21.11.2013

V. Termin kontroli: 5 grudnia 2013 r.
Nazwa organu kontrolującego: ŚBRR – Biuro PROW w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: „Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb świetlic wiejskich w miejscowościach „Czyżów, Mietel, Szczytniki, Topola”
Ustalenia kontroli zawiera protokół Nr 13/413/0350/13

VI. Termin kontroli: 13 grudnia 2013 r.
Nazwa organu kontrolującego: ŚBRR – Biuro PROW w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów: „Utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Skrobaczów, Topola, Jastrzębiec”
Ustalenia kontroli zawiera protokół Nr 13/413/0364/13

 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl