Obwieszczenie Wójta Gminy Stopnica

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/99/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stopnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, podaje się do publicznej wiadomości: informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stopnicy w wyborach do Rady Gminy Stopnica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

 

Treść obwieszczenia

 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl