Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE
o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i § 13 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wójt Gminy Stopnica

zawiadamia o publicznym losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

które odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. (środa) w siedzibie Urzędu Gminy Stopnica ul. Kościuszki 2 w sali konferencyjnej (parter) o godzinie 14,00.

W losowaniu będą wybierani kandydaci do następujących obwodowych komisji wyborczych:
1)    Nr 1 z siedzibą w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stopnicy ul. Mickiewicza 5a,
2)    Nr 2 z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stopnicy  ul. Kościuszki 2,
3)    Nr 3 z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy  ul. Kazimierza Wielkiego 15,
4)    Nr 4 z siedzibą świetlicy wiejskiej w Strzałkowie


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl