Plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XI/4/04 z 9 marca 2004r.


Uchwała Nr VIII/47/11 z 25 maja 2011r.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl