Sejm Senat 2015
  


Załączone pliki
Obwieszczenie_plkatowanie.pdfObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych (Obwieszczenie_plkatowanie.pdf - 132.948 KB)
Data publikacji: 2015-09-21 14:30:54 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_numery_obwodow.pdfObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica w sprawie podziału Gminy Stopnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Obwieszczenie_numery_obwodow.pdf - 155.755 KB)
Data publikacji: 2015-09-21 14:32:32 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Info_wyb_2015.docInformacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (Info_wyb_2015.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2015-09-28 13:41:50 Redaktor: Mariusz Szcześniak
zglaszanie_kandydatow_na_czlonkow_okw.docFormularz zgłoszenia kandydatów na członków OKW (zglaszanie_kandydatow_na_czlonkow_okw.doc - 166.4 KB)
Data publikacji: 2015-09-28 13:53:00 Redaktor: Mariusz Szcześniak
WYB_uprawn_niepelnospr.pdfInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (WYB_uprawn_niepelnospr.pdf - 168.838 KB)
Data publikacji: 2015-10-02 11:09:40 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Informacja_losowanie.pdfInformacja w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych (Informacja_losowanie.pdf - 82.757 KB)
Data publikacji: 2015-10-02 22:06:26 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Z_117_2015..pdfZarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych (Z_117_2015..pdf - 197.956 KB)
Data publikacji: 2015-10-06 14:18:37 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Posiedzenie_OKW.pdfPosiedzenie OKW 2015-10-13 godz. 14:30 (Posiedzenie_OKW.pdf - 167.829 KB)
Data publikacji: 2015-10-09 12:12:50 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl