Protokoły z posiedzeń Rady
 

Nagrania Sesji Rady Miejskiej od 2018 r. dokumentujące ich przebiegUrząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl