Plan pracy Rady
Plan pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.

Plan pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.

Plan pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.

Plan pracy Rady Miejskiej na 2022 rok.

Plan pracy Rady Miejskiej na 2023 rok.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl