Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.

Załączone pliki:
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r. (Info_o_stanie_mienia_komu_2013_12_31.pdf - 2116.699 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 10:31:19 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl