Kompleksowy Plan Rozwoju Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stopnicy na lata 2018 - 2023
   

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl