Obwieszczenia i informacje
  

Załączone pliki:
POSTANOWIENIE NR 31/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO (POSTANOWIENIE_NR_31_2023.pdf - 149.082 KB)
Data publikacji: 2023-04-28 23:39:46 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Opis: POSTANOWIENIE NR 31/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Stopnica do stanu faktycznego
POSTANOWIENIE NR 32/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO (POSTANOWIENIE_NR_32_2023.pdf - 141.791 KB)
Data publikacji: 2023-04-28 23:40:54 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Opis: POSTANOWIENIE NR 32/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Stopnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Nr 63/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Stopnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Stopnica_532.107.2023_OBWODY_200+_Uzasadnienie.pdf - 149.008 KB)
Data publikacji: 2023-05-31 14:35:59 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl