Zarządzenie Nr 82/04 z dnia 23 XI 2004r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2004
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 23 listopada 2004r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok


Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 27.200 zł

2.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 27.200 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Załączone pliki:
Załącznik Nr 1 (Zal_1_82.doc - 14.848 KB)
Data publikacji: 2004-12-03 09:12:32 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl