Wybory Prezydenckie 2020
Serwis informacyjny dotyczący wyborów

Załączone pliki:
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Postanowienie_w_spr_wyb_prezyd_2020.pdf - 249.519 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 14:29:34 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Zarządzenie Nr 16/2020 (Z_2020_16.pdf - 52.083 KB)
Data publikacji: 2020-02-26 08:53:48 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Opis: w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (ZPOW-571-32_20.zasady_zglaszania_czl._komisji.pdf - 211 KB)
Data publikacji: 2020-03-30 10:39:22 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Informacja dla komitetów wyborczych (Informacja_dla_komitetow.docx - 15.075 KB)
Data publikacji: 2020-03-30 10:40:20 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 10 kwietnia 2020 r. (obwieszczenie_o_siedzibach_obkw.2020.docx - 25.416 KB)
Data publikacji: 2020-04-10 12:42:33 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 kwietnia 2020 r. (informacja_o_losowaniach_2020_04_16.pdf - 108.247 KB)
Data publikacji: 2020-04-16 08:02:34 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Informacja o dodatkowych zgłoszeniach (info_o_dod_ogl.docx - 12.061 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 09:17:20 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta (Obw_o_kand.pdf - 84.325 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 13:38:56 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Postanowienie_w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_28_06.pdf - 460.906 KB)
Data publikacji: 2020-06-09 07:33:38 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r (zgloszenie_zamiaru_glosowania_korespondencyjnego.pdf - 270.941 KB)
Data publikacji: 2020-06-09 07:34:20 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. (wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_prawie_do_glosowania.pdf - 308.039 KB)
Data publikacji: 2020-06-09 07:34:43 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Info_o_zg_kand_na_czl_obw_kom_wyb_w_wyb_Prezyd_RP_.docx - 13.765 KB)
Data publikacji: 2020-06-12 08:22:09 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczene o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych (Obw_o_sied_obkw.docx - 25.313 KB)
Data publikacji: 2020-06-12 08:23:29 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Informacja o dyżurze i losowaniach. (informacja_o_losowaniach.docx - 14.459 KB)
Data publikacji: 2020-06-12 15:25:14 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta (obw_o_zarej_kandyd_na_prezydenta.pdf - 115.842 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 13:31:40 Redaktor: Mariusz Szcześniak
POSTANOWIENIE NR 41/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (obw_o_zarej_kandyd_na_prezydenta__2020.pdf - 490.787 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 09:23:22 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Informacja OKW Nr 40 w Kielcach o składzie siedzibie i pełnionych dyżurach (Info_OKW__o_skl_siedz_i_pel_dyz.pdf - 140.014 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 09:41:18 Redaktor: Mariusz Szcześniak
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 (pierwsz_posiedz.pdf - 129.004 KB)
Data publikacji: 2020-06-18 12:51:12 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych (jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej) (PREZYDENT_2020_Prezentacja_OKW.pdf - 5683.418 KB)
Data publikacji: 2020-06-18 13:24:51 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolit (uchwala_nr_183_2020_pkw.pdf - 580.735 KB)
Data publikacji: 2020-06-18 13:31:11 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP (PREZYDENT_2020_Obwieszczenie_II_tura.pdf - 86.578 KB)
Data publikacji: 2020-07-01 12:19:35 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl