Sesja Nr XIII z dnia 28 października 2020 roku

Załączone pliki:
Głosowanie nad projektem porządku obrad (XIII_Glosowanie_nad_projektem_porzadku_obrad.pdf - 130.925 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 11:31:56 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XII sesji Rady Miejskiej (XIII_Przyjecie_protokolu_z_XII_sesji_Rady_Miejskiej_w_Stopnicy_odbytej_w_dniu_17_lipca_2020_r.pdf - 132.045 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 11:32:27 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza (XIII_Przyjecie_sprawozdania_z_dzialalnosci_Burmistrza_w_okresie_miedzy_sesjami_Rady_Miejskiej_w_Stopnicy.pdf - 132.485 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 11:32:56 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl