OGŁOSZENIE

2018-11-07 08:48:11 OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 07.11.2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 07.11.2018r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do zamiany

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Gminy Stopnica została przeznaczona  do zamiany nieruchomość położona w Strzałkowie, opisana w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

II

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy i w miejscowości  Strzałków.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do zamiany udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

 

Stopnica 07.11.2018 r.                                                                                                        
                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
                                                                                              (-) Ryszard Zych

 

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Zobacz również: