INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU

2018-10-18 10:33:08 OGŁOSZENIA

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku ogłoszonego w dniu 14 września 2018 roku

    

KONKURS

w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018 (popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy w 2018 roku);

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.

Do przedmiotowego postępowania konkursowego zgłoszono 1 ofertę, w tym w terminie wskazanym w ogłoszeniu 1 ofertę.

W dniach 12-15 października 2018r. Komisja w składzie zatwierdzonym przez Burmistrza dokonała jej analizy i oceny.

 

Nazwa organizacji: LKS Piast Stopnica

Nazwa  projektu proponowanego do realizacji: popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy HALOWA JESIEŃ Z PIŁKĄ NOŻNĄ

Kwoty dotacji:

Wnioskowane - 20 000 zł

Przyznane - 20 000 zł

 

Uwagi Komisji: - brak uwag

Zobacz również: