Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2019-07-30 11:48:37 OGŁOSZENIA

INFORMACJA

O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2019

 

ZAKRES KONKURSU

Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2019,

 

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 20.000 zł.

Do przedmiotowego postępowania konkursowego zgłoszono 1 ofertę, w tym w terminie wskazanym w ogłoszeniu 1 ofertę.

W dniach  od 19.07.2019 do 25.07.2019r. komisja w składzie zatwierdzonym przez Burmistrza dokonała jej analizy i oceny.

 

Nazwa organizacji: FUNDACJA GOSPODARCZA św. BRATA ALBERTA

Nazwa  projektu proponowanego do realizacji:

Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2019.

Kwoty dotacji:

Wnioskowane - 20 000 zł

Przyznane - 20 000 zł

 

Uwagi Komisji: - brak uwag

 

Zobacz również: