Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2020-04-15 12:06:14 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2020 ogłoszonego w dniu 07 lutego 2020 roku

KONKURS

W zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2020 - „popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia, współzawodnictwa, udziału w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakupu odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy;

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 90 000,00 zł.

Do przedmiotowego postępowania konkursowego zgłoszono 1 ofertę, w tym w terminie wskazanym w ogłoszeniu 1 ofertę.

W dniach 9.04.2020-10.04.2020r. komisja w składzie zatwierdzonym przez Burmistrza dokonała jej analizy i oceny.

 

Nazwa organizacji: „LKS Piast Stopnica”

Nazwa  projektu proponowanego do realizacji: popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia, współzawodnictwa, udziału w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakupu odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy.

Kwoty dotacji:

Wnioskowane – 90 000,00 zł

Przyznane – 90 000,00 zł

 

Uwagi Komisji: - brak uwag

Zobacz również: