Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę ujęcia wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych w msc. Topola

2020-08-12 14:52:01 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę ujęcia wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych w msc. Topola

Zobacz również: