Informacja w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę ujęcia wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych w msc. Topola

2020-08-12 14:57:14 OGŁOSZENIA

Informacja w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę ujęcia wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych w msc. Topola

Zobacz również: