Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2020-09-16 09:31:46 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie w profilaktyki i promocji zdrowia ogłoszonego w dniu 14 sierpnia 2020 roku

W dniu 11.09.2020 rozstrzygnięty został konkurs w zakresie w profilaktyki i promocji zdrowia, w tym prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2020;

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 25 000,00 zł.

Do przedmiotowego postępowania konkursowego zgłoszono 1 ofertę, w tym w terminie wskazanym w ogłoszeniu 1 ofertę.

W dniach 10.09.2020 - 11.09.2020r. komisja w składzie zatwierdzonym przez Burmistrza dokonała jej analizy i oceny.


Nazwa organizacji: „Fundacja Gospodarczą św. Brata Alberta, ul. Sienna, 25-725 Kielce”

Nazwa  projektu proponowanego do realizacji: Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w 2020 roku, zamieszkałych na terenie gminy Stopnica.

Kwoty dotacji:

Wnioskowane –25 000,00 zł

Przyznane – 25 000,00 zł

 

Uwagi Komisji: - brak uwag

Zobacz również: