Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2021-10-25 11:23:33 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2021 ogłoszonego w dniu 29 września 2021 roku

KONKURS

W zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2021 poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci;

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 22 000,00 zł.

Do przedmiotowego postępowania konkursowego zgłoszono 1 ofertę, w tym w terminie wskazanym w ogłoszeniu 1 ofertę.

W dniu 25.10.2021r. komisja w składzie zatwierdzonym przez Burmistrza dokonała jej analizy i oceny.

 

Nazwa organizacji: Fundacja „Słoneczna przyszłość”

Nazwa  projektu proponowanego do realizacji: Organizacja przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u 220 dzieci w wieku od 9 miesiąca do 16 go roku życia z obszaru Miasta i Gminy Stopnica „KOCHAM, WIĘC BADAM”

Kwota dotacji:

Wnioskowane –22 000,00 zł

Przyznane – 22 000,00 zł

 

Uwagi Komisji: - brak uwag

Zobacz również: