Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2021-11-12 09:35:31 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty LKS PIAST Stopnica

dotyczącej kultury fizycznej, sportu i rekreacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup sprzętu do uprawiania sportu oraz organizacja turnieju halowego – „STOPNICKA JESIEŃ Z PIŁKĄ NOŻNĄ.””.

Zgodnie z treścią art. 19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica do dnia 22 listopada 2021r.

Treść oferty - plik do pobrania

Zobacz również: