OGŁOSZENIE o naborze członków Komitetu Monitorującego ZIT

2022-02-16 13:50:55 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako reprezentant Gminy Busko-Zdrój, będącej Liderem Porozumienia MOF Busko-Zdrój ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Monitorującego ZIT, który będzie trwał do dnia 28.02.2022 roku włącznie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Monitorującego ZIT(stanowiącego załącznik do ogłoszenia) oraz dostarczenie go w ww. terminie w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: rsid@umig.busko.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT”;
  2. drogą tradycyjną/korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Aleja Adama Mickiewicza 10, 28–100 Busko-Zdrój, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT”;
  3. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie „Nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT”.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze  [ pdf ].
  2. Regulamin Komitetu Monitorującego ZIT [ pdf ].
  3. Formularz zgłoszeniowy na członków Komitetu Monitorującego ZIT [ pdf ] [ docx ].

Zobacz również: