Zawiadomienie

2022-03-18 14:34:06 OGŁOSZENIA

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na dz. 210/3 obręb Kwasów.

OBWIESZCZENIE

Zobacz również: