Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2022-02-16 14:26:35 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia ogłoszonego w dniu 21 stycznia 2022 roku

W dniu 16.02.2022 r. rozstrzygnięte zostały konkursy w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w 2022 roku;

Na realizację zadań przeznaczono kwotę 265 000,00 zł.

Do przedmiotowych postępowań konkursowych zgłoszono 4 oferty, w tym w terminie wskazanym w ogłoszeniu 4 oferty.

W dniach 15.02.2022 - 16.02.2022 r. komisja w składzie zatwierdzonym przez Burmistrza dokonała jej analizy i oceny.

 

Nazwa organizacji: Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta, ul. Sienna 5, 25-725 Kielce

Nazwa  projektu proponowanego do realizacji: Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w 2022 roku, zamieszkałych na terenie gminy Stopnica.

Kwoty dotacji:

Wnioskowane –30 000,00 zł

Przyznane – 30 000,00 zł

 

Nazwa organizacji: Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

Nazwa  projektu proponowanego do realizacji: KLUB SENIORA W STOPNICY

Kwoty dotacji:

Wnioskowane –110 000,00 zł

Przyznane – 110 000,00 zł

 

Nazwa organizacji: LKS Piast Stopnica ul. Kazimierza Wielkiego 17, 28-130 Stopnica.

Nazwa  projektu proponowanego do realizacji: popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy.

Kwoty dotacji:

Wnioskowane – 100 000,00 zł

Przyznane – 100 00,00 zł

 

Nazwa organizacji: Fundacja „Słoneczna Przyszłość” ul. Kopernika 17, 28-100 Busko-Zdrój

Nazwa  projektu proponowanego do realizacji: Organizacja przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u 160 dzieci w wieku od 9 miesiąca do 16 go roku życia z obszaru Miasta i Gminy Stopnica „KOCHAM, WIĘC BADAM”

Kwota dotacji:

Wnioskowane –25 000,00 zł

Przyznane – 25 000,00 zł

 

Uwagi Komisji: - brak uwag

Zobacz również: