Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzanie ścieków komunalnych do wód tj. rzeki Stopnicanka, istniejącym wylotem

2022-10-11 10:36:29 OGŁOSZENIA

obwieszczenie

Zobacz również: