Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem energetycznym średniego napięcia 15kV cieku Stopniczanka metodą przecisku hydraulicznego zlokalizowanego na działce nr ew. 1389/4 o

2022-10-13 11:39:27 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE

Zobacz również: