Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Stopnica

2022-11-03 09:04:40 OGŁOSZENIA

Mając na uwadze dobro mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica, zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. nr 2236), działając w imieniu i na rzecz Gminy Stopnica, informuję o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Burmistrz         
Miasta i Gminy Stopnica

/-/ Ryszard Zych     Zobacz również: