Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Stopnica w 2023 r.

2022-12-28 08:29:02 OGŁOSZENIA

Mając na uwadze dobro mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica, zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. nr 2236), działając w imieniu i na rzecz Gminy Stopnica, informuję o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r.

 

Burmistrz         
Miasta i Gminy Stopnica

/-/ Ryszard Zych  

Zobacz również: