Informacja o rozstrzygnięciu otwartych konkursów

2023-02-22 13:44:18 OGŁOSZENIA

Po rozpatrzeniu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w 2023 roku 

Przyznaję:

- dotację w kwocie 30 000,00 zł na zadanie w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej - Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w 2023 roku, zamieszkałych na terenie gminy Stopnica - Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta z Kielc w zakresie i na zasadach określonych w stosownej umowie;

- dotację w kwocie 120 000,00 zł na zadanie w zakresie pomocy społecznej w roku 2023 - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w wieku emerytalnym, chorym, niepełnosprawnym, nieaktywnym zawodowo, w szczególności poprzez prowadzenie, współprowadzenie, zlecenie prowadzenia, wsparcie, zapewnienie dostępu mieszkańcom do infrastruktury ośrodków wsparcia o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, prowadzonych na obszarze Gminy Stopnica, poprzez prowadzenie Klubu Seniora w Stopnicy - Caritas Diecezji Kieleckiej w zakresie i na zasadach określonych w stosownej umowie;

- dotację w kwocie 140 000,00 zł na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu i rekreacji w roku 2023 - "Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy” - LKS Piast Stopnica w zakresie i na zasadach określonych w stosownej umowie;

- dotację w kwocie 30 000,00 zł na zadanie w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2023 poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u 200 dzieci z obszaru Miasta i Gminy Stopnica „KOCHAM WIĘC BADAM!”  - Fundacji „Słoneczna Przyszłość” z Buska Zdroju w zakresie i na zasadach określonych w stosownej umowie.

Zobacz również: